top of page

TIDSTRENDER AV PFAS

Updated: Sep 13, 2022
Den 29 september presenterades delar av arbetet PFAS Tidstrend vid det danska PFAS mötet som hölls av AVT jord och grundvand. PFAS Tidstrend är ett forskningsprojekt som SellénMiljö tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet och IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört för Stockholms stad. Studien omfattar en kritisk utvärdering av 10 års provtagning av ytvatten och biota med avseende PFAS föroreningar. Rapporten omfattar en utvärdering av 1 493 prov och 19 495 mätpunkter och sammanfattas med text och figurer i en lättläst rapport.

Sellénmiljö strävar mot att lösa svåra problem på ett pragmatiskt sätt och skapa mervärde åt kunden. Att vårt arbete får en direkt spridning i grannlandet Danmark känns väldigt bra säger Ebba Sellén, Företagsledare.

I presentationen sammanfattas bland annat viktiga lärdomar från studien som ger kommuner, länsstyrelser och andra konsulter en bra bild vad som kan visualiseras med insamlade data och vilket mervärde arbetet medför i fortsatt strategiskt arbete med miljöföroreningar. Fler detaljer gällande rapporten kommer inom kort.

Comments


bottom of page