top of page
20230801_091106.jpg

Förorenade områden

Vi har gjort många markundersökningar på tidigare handelsträdgårdar där privatpersoner eller företag behövt utreda om bekämpningsmedel eller tungmetaller finns i jord och grundvatten. Provtagningar kan krävas inför bygglov eller ge trygghet då risker blir kända.

Kontakta oss

Ebba Sellén

Företagsledare och miljökonsult

Screenshot 2023-06-01 at 23.50.27.png

Referensprojekt 

bottom of page