top of page

Projektledning

Om ni saknar tid eller kunskap om förorenade områden så kan vi med vår expertis stötta er som beställare och leda era projekt från start till mål. Vi är erfarna som beställare av miljökonsulttjänster och har varit uppdragsledare i stora projekt som miljökonsulter.

Vi kan ta fram förfrågningsunderlag med mängdförteckning enligt AMA Anläggning.

Kontakta oss

Ebba Sellén

Företagsledare och miljökonsult

Screenshot 2023-06-01 at 23.50.27.png

Referensprojekt

bottom of page