top of page
IMG_0258.jpg

PFAS och miljöutbildningar

Marko Filipovic är en av Sveriges allra främsta PFAS-specialister. Vi kan därför erbjuda specialutformade kurser om miljögifterna PFAS, var ämnet kommer ifrån, hur det sprids, hur miljöundersökningar görs och vilka lösningar som finns för ett PFAS-förorenat område. Vi föreläser även om deponier, skjutbanor och drivmedelsanläggningar. Självklart genomför vi alla typer av undersökningar av PFAS och medföroreningar i miljön, vi gör certifierad provtagning.

Kontakta oss

Marko Filipovic

Företagsledare och miljökonsult

Screenshot 2023-06-01 at 23.50.36.png

Referensprojekt 

bottom of page