top of page

Våra tjänster

Grunden i vårt arbete är miljötekniska undersökningar. Men kopplat till miljöföroreningar/förorenadeområden finns en rad tjänster som vi gärna hjälper er med. Hör av er, fråga och kolla läget - här beskriver vi några vanliga frågor.

Vi arbetar med miljökontroller, provtagningar, ansvars utredningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar.

Läs mer

Vi utför historisk miljöinventering och environmental due diligence (EDD).

Läs mer

Om ni saknar tid eller kunskap om förorenade områden så kan vi med vår expertis stötta er som beställare och leda era projekt från start till mål.

Vi föreläser både för företag och myndigheter. Vi kan ta fram PFAS och miljöutbildningar efter dina behov.

Kontakta oss

Marko Filipovic

Företagsledare och miljökonsult

+46 (0) 72 142 42 18

Screenshot 2023-06-01 at 23.50_edited.jpg
bottom of page