top of page

Plantskolor i Kalmar

SellénMiljö har tillsammans med konsultföretaget Breccia undersökt 8 plantskolor i Kalmar. Inom dessa förorenade områden har bekämpningsmedel, metaller och petroleumprodukter historiskt använts. Dessa föroreningar analyserades och områdena riskbedömdes. 

Kontakta oss

Marko Filipovic

Företagsledare och miljökonsult

Screenshot 2023-06-01 at 23.50.36.png

Referensprojekt 

bottom of page