top of page
Financial Report

Ansvarsutredning

För ett av Södermanlands förorenade områden med den högsta riskklassen har SellénMiljö på uppdrag av Strängnäs kommun tagit fram en ansvarsutredning inför åtgärd, och bidragsansökan till Naturvårdsverket.

Arbetet med ansvarsutredningar är oftast koncentrationskrävande där information från många stora rapporter ska vävas samman till en historia, för att avgöra vem som bidragit till miljöskulden. Bland de platser där det inte finns en ansvarig problemägare prioriterar Naturvårdsverket vilka som ska få bidrag till undersökningar och saneringsåtgärder, så att de risker som föroreningarna innebär minskas.

Kontakta oss

Ebba Sellén

Företagsledare och miljökonsult

Screenshot 2023-06-01 at 23.50.27.png

Referensuppdrag 

bottom of page