top of page

Privatpersoner

Vi stödjer privatpersoner med olika undersökningar, från föroreningar efter släckningsarbeten till nedlagda handelsträdgårdar, för att säkerställa en tryggare miljö.

Vi hjälper privatpersoner med olika typer av undersökningar. Vi har utfört en rad olika undersökningar kopplade till föroreningar i mark efter släckningsarbeten till nedlagda handelsträdgårdar.

Kontaktperson

Screenshot 2023-06-01 at 23.50_edited.jp
Marko Filipovic

Miljökonsult och Företagsledare

+46 (0) 76 610 54 26

bottom of page