top of page

Plantskolor i Kalmar


SellénMiljö och Breccia undersökte 8 förorenade plantskolor i Kalmar där bekämpningsmedel, metaller och petroleumprodukter använts. Föroreningarna analyserades och områdena riskbedömdes.

SellénMiljö har tillsammans med konsultföretaget Breccia undersökt 8 plantskolor i Kalmar. Inom dessa förorenade områden har bekämpningsmedel, metaller och petroleumprodukter historiskt använts. Dessa föroreningar analyserades och områdena riskbedömdes. 

Kontaktperson

Screenshot 2023-06-01 at 23.50_edited.jp
Ebba Séllen

Miljökonsult och Företagsledare

+46 (0) 72 142 42 18

bottom of page