top of page

PFAS Tidtrend

I ett forskningsprojekt har SellénMiljö tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet och IVL undersökt tids trender av miljögifterna PFAS som står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser i Mälaren, inlandssjöar och kustnära områden inom Stockholms stad.

Ftalater är en grupp kemikalier som finns i byggnadsmaterial och en stor mängd vanliga konsumtionsvaror som leksaker, rengöringsmedel, förpackningar och i golvmaterial av mjukgjord PVC som används i bland annat förskolor. Vissa ftalater misstänks vara hormonstörande. Ftalater kan vara relaterade till flera kroniska sjukdomar hos barn som till exempel astma och allergi. SellénMiljö har gjort utfört provtagning av förskolor i Södertälje som kommer att ligga som underlag vid eventuell byte av ftalathaltiga golv och minskad exponering av barn för dessa kemikalier. 

Kontaktperson

Screenshot 2023-06-01 at 23.50_edited.jp
Marko Filipovic

Miljökonsult och Företagsledare

+46 (0) 76 610 54 26

bottom of page