top of page

Ansvarsutredning

SellénMiljö har för ett av Södermanlands mest riskfyllda förorenade områden, på uppdrag av Strängnäs kommun, utarbetat en ansvarsutredning inför åtgärder och en bidragsansökan till Naturvårdsverket för att minska miljöriskerna.

För ett av Södermanlands förorenade områden med den högsta riskklassen har SellénMiljö på uppdrag av Strängnäs kommun tagit fram en ansvarsutredning inför åtgärd, och bidragsansökan till Naturvårdsverket.

 

Arbetet med ansvarsutredningar är oftast koncentrationskrävande där information från många stora rapporter ska vävas samman till en historia, för att avgöra vem som bidragit till miljöskulden. Bland de platser där det inte finns en ansvarig problemägare prioriterar Naturvårdsverket vilka som ska få bidrag till undersökningar och saneringsåtgärder, så att de risker som föroreningarna innebär minskas.

Kontaktperson

Screenshot 2023-06-01 at 23.50_edited.jp
Marko Filipovic

Miljökonsult och Företagsledare

+46 (0) 76 610 54 26

bottom of page