top of page

SELLÈN & FILIPOVIC GÅNGER TVÅ PÅ NORDROCS

Updated: Sep 7, 2022

Användning av statistiska verktyg för att separera AFFF förorenade jordar presenteras på Nordrocs i ett samarbete mellan Sellén & Filipovic, Sweco, Örebro universitet och laboratoriet Eurofins Sverige.


Varje brandövningsplats eller område där PFAS-haltigt AFFF skum har använts har en egen föroreningshistork där sammansättningen av PFAS ofta är komplicerad. Att förstå hur sammansättningen av föroreningen skiljer sig åt inom ett område blir viktigt med om man ska förstå produkt innehåll och förorenings historik.


Nya miljöforensiska metoder kan skapa PFAS-fingeravtryck och ge forskarna och miljökonsulterna nödvändig information för att förstå föroreningarna i miljön. Ett sätt är att kombinera resultat från avancerade kemiska metoder med statistiska verktyg som polykomponentanalyser (PCA) och skapa nya sätt att se på förorenings historiken.


"Sellén & Filipovic är väldigt stolta över detta samarbete, att skapa nya sätt att förstå ett problem är något vi eftersträvar- säger Marko Filipovic PFAS specialist" och fortsätter:

Genom att använda oss av statistiska metoder som PCA kan vi se en tydlig separation av PFAS sammansättning i jord och kan därmed öka vår förståelse på vilka tillverkningsprocesser har använts för att tillverka PFAS-ämnen som används i AFFF.


Detta arbete kommer att presenteras i en poster på Nordrocs, Oslo mellan den 5-8 September. Om ni är på plats så är ni välkomna att ta en titt på postern som Eurofins Sverige presenterar!


Det andra arbetet som presenteras går under namnet "Comprehensive assessment of poly-/perfluoroalkyl substances (PFAS) in contaminated soil" är en otroligt spännande studie. Våra samarbetspartners från Örebro universitet kommer att ha en muntlig presentation den onsdag 7 september! Om ni är på plats, så får ni inte missa våra presentationer.






Comments


bottom of page