top of page

Grundvattenprovtagning i Örnsköldsvik under december: En kall men framgångsrik insats av Sellén & Filipovic med stöd från Breccia

Vintern i Örnsköldsvik har för många människor inneburit mysiga stunder framför brasan och pulshöjande skidturer i det gnistrande snölandskapet. För Sellén & Filipovic har vintern inneburit en annan typ av äventyr – grundvattenprovtagning för att utvärdera effekterna av ett pilotförsök av en in-situ barriär avseende PFAS,. Med stöd från Breccia under december månad har teamet tagit sig an utmaningen att samla in värdefull information om grundvattennivåer och föroreningsspridnigen i området.


Foto: Förberedelser och provtagning av grundvatten.


Uppdraget har inte varit fritt från utmaningar. Den stränga kylan och det tidiga mörkret har krävt både skicklighet i fält och val av rätt utrustning. Att arbeta i extrema väderförhållanden kräver att alla har varma kläder, hand och fotvärmare men också god belysning. Goda förberedelser och tillgång av utrustning gör att teamet får en god arbetsmiljö och klarar av de fysiska utmaningarna i kylan och säkerställer att varje provtagning genomförs med minimal risk för fel.

"Trots mörker och kyla har vi funnit sätt att stärka gruppmoralen och göra varje dag positiv och produktiv. Med kloka åtgärder som att klä oss varmt, boosta energin under dagen, upprätthålla en stark kommunikation och säkerställa bra belysning har vi inte bara överkommit dessa utmaningar, utan blivit starkare som grupp," berättar Marko Filipovic - certifierad provtagare och uppdragsledare i projektet

Marko delar entusiastiskt hur stark kommunikation har varit nyckeln till vårt framgångsrika samarbete. Genom att vara öppna och tydliga med varandra har vi inte bara löst eventuella problem snabbt, utan också skapat en atmosfär av ömsesidig förståelse och stöd.


Trots de utmanande förhållandena har arbetet flutit på smidigt, och varje insamlat prov kommer att bidra till en mer omfattande förståelse av föroreningspridningen och grundvattenförhållandena på platsen.


Foto: Den obligatoriska gruppbilden efter en lyckad provtagnings omgång.


Upptäck Sellén & Filipovics pålitliga miljöexpertis. Vi erbjuder skräddarsydda undersökningar och rapporter för att möta myndighetskrav och säkerställa miljöhänsyn. Med vår noggrannhet och professionalism stödjer vi er i att fatta välgrundade beslut. Kontakta oss för en pålitlig partner inom miljötekniska undersökningar.


Kontakt:Comments


bottom of page