top of page

PFAS läggs till i förteckningen över grundvatten- och ytvattenföroreningar!!!

I går offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt förslag till direktiv om ändring av ramdirektivet för vatten, grundvattendirektivet och direktivet om miljökvalitetsnormer.


Bland förändringarna läggs 24 nya ämnen till i listan över föroreningar, där ingår bland annat; näringsämnen, läkemedel, bekämpningsmedel och industrikemikalier. PFAS föreslås som en summa av 24 enskilda PFAS-ämnen. Den nya EQS för Summa PFAS-24 föreslås bli 0,0044 µg/L. En klar höjning av dagens EQS för PFOS!
Läs mer om i länken under!Comments


bottom of page