top of page
Våra tjänster
Bild på grundvattenrör i skogsmiljö
Solnedgång vid Örnsköldsvik flygplats
Bild på byggad
Inmätning med GPS

Handelsträdgårdar och plantskolor

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

PFAS och miljö-utbildningar

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Fastighetsköp

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

Projektledning

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

VI ÄR MILJÖKONSULTER | EXPERT PÅ MILJÖFÖRORENINGAR

Tilllsammans bidrar vi till en hållbarare miljö och samhällsutveckling

Se några av våra tidigare samarbetspartners och från framgångsrika projekt

Logotyp
Logotyp
Logotyp Stockholms stad
Logotyp Järfälla kommun

Våra tjänster

Vi är experter på miljötekniska undersökningar och erbjuder skräddarsydda tjänster för hantering av miljöföroreningar. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er lösa era behov och skapa hållbara lösningar tillsammans.

Vi arbetar med miljökontroller, provtagningar, ansvars utredningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar.

Vi föreläser både för företag och myndigheter. Vi kan ta fram PFAS och miljöutbildningar efter dina behov.

Vi utför historisk miljöinventering och environmental due diligence (EDD).

Om ni saknar tid eller kunskap om förorenade områden så kan vi med vår expertis stötta er som beställare och leda era projekt från start till mål.

Referensprojekt

bottom of page