top of page

UTDRAG UR EUROFINS PFAS MÖTE

Sellén & Filipovic arbetar i dagsläget med flera PFAS projekt. Att hämta in ny kunskap är A och O tycker vi, därför deltog vi på Eurofins och Örebro universitets spännande PFAS möte. Vi möttes av föreläsningar om ny forskning gällande analysmetoder, saneringsmetoder, halter i mat och förändringar i regelverk.


Alla som arbetar med PFAS vet att regelverket kring PFAS förändras väldigt snabbt, nya riktvärden och förslag på riktvärden tas fram. Förståelsen kring nya PFAS-källor uppmärksammas och nya ideér hos alla som arbetar med PFAS föds. Hur ska vi angripa alla källor??


Det sägs nu att det finns fler än 10 000 olika PFAS ämnen. Denna siffra har vuxit markant sedan början av 2000-talet då det endast analyserades för PFOS och PFOA. Och om det finns det så många PFAS-ämnen då finns det stora kunskapsluckor som vi på något sätt bör täcka in.


Forskare från Eurofins och Örebro bjöd på riktigt vassa presentationer och vi som var med fick se att:

Forskning och framtagande av nya metoder för att analysera allt fler PFAS-ämnen blir tillgängliga. Kortkedjiga PFAS är överallt och dessutom i ganska höga halter.


Nya billiga material som adsorberar PFAS visas upp. Ett cirkulärt tankesätt där avfallet blir adsorbenter. Kanske är detta ett väg att gå framåt för rening av vatten? Vidare går forskningen framåt där tillgängliga saneringsmetoder kopplas på varandra (batteri) och skapar ett mer optimerat system för att minska belastningen av PFAS ämnen i förorenade områden. Den ekonomiska vinsten blir dessutom tydlig när fler metoder kopplas samman på ett optimalt sätt.


Analyser av PFAS i vår mat är dock väldigt oroande, PFAS förekommer i kräftor och skaldjur, odlad och vildfångad fisk och i våra mat förpackningar. I vissa fall i väldigt höga halter.


Pappersindustrin som i Norge visade sig vara en stor källa av PFAS till miljön uppmärksammas även i Sverige. PFOS-prekursorer som är förbjudna sen många år tillbaka mäts upp i pappersförpackningar och vanliga papperstallrikar. Lite skrämmande!


Kort sammanfattning på mötet så var nivån väldigt hög, och jag tycker att det är riktigt spännande det är med all ny forskning som görs i Sverige på detta område. Vidare är det lite skrämmande att vi fortsätter mäta upp PFAS som är reglerade i produkter, detta måste på något sätt regleras och sättas stop för!


Om ni har frågor gällande PFAS föroreningar eller behöver hjälp i projekt kontakta Marko Filipovic eller Ebba Sellén för konsultation.

Comments


bottom of page