top of page

Träffa vår nya kollega Malin!

Sellén & Filipovic välkomnar Malin Åkerman!


Malin är utbildad miljövetare från Södertörns högskola med bred kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor. Hon har ett stort intresse för miljörätt och har fördjupade kunskaper om miljöbedömningar och miljötillsyn. Under sin utbildning har Malin även genomfört olika typer av fältarbeten. Hon har bland annat varit i Tanzania för empirisk insamling till sitt examensarbete. 

Comments


bottom of page