top of page

Skärpta regler för metaller och PFAS i privata dricksvattenbrunnar – Sellén & Filipovic hjälper er

Från och med den 1 juli sänker Livsmedelsverket riktvärdena för flera hälsofarliga ämnen i privata dricksvattenbrunnar. Nivåerna för de giftiga metallerna bly, arsenik och kadmium blir de hårdaste inom EU. PFAS-ämnena får också ett sänkt riktvärde!

Hos Sellén & Filipovic är vi experter på att hjälpa både privatpersoner och företag att genomföra olika typer av provtagningar av metaller och miljögifter i jord och vatten. Vi har god erfarenhet med dricksvattenprovtagning.


Vi förstår vikten god provtagning, våra provtagare är certifierade och samtliga laboratorier är ackrediterade och säkerställer att du får noggranna och tillförlitliga resultat.


Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och få en kostnadsfri offert!

Foto: Bild provtagning av PFAS i dricksvatten hos en privatperson. Sellén & Filipovic


NYA RIKTVÄRDEN FÖR DRICKSVATTEN FRÅN EGEN BRUNN

Riktvärdet för bly och arsenik sänks från 10 till 5 mikrogram per liter.

Nivån för kadmium sänks till en tiondel av nuvarande värde. För att vattnet ska vara tjänligt att dricka får det inte finnas mer än 0,5 mikrogram kadmium per liter.

Riktvärdet för PFAS 4 blir 4 nanogram per liter.

Maxvärdet för PFAS 21 blir 100 nanogram per liter.

Mindre privata brunnar får alltså riktvärden på samma nivå som de gränsvärden som kommer gälla för kommunalt dricksvatten samt dricksvatten från offentliga och kommersiella verksamheter från och med den 1 januari 2026.

Comments


bottom of page