top of page

Sellén & Filipovic välkomnar Meighan

Sellén & Filipovic välkomnar Meighan Boyd till vår grupp. Meighan har studerat miljövetenskap och är disputerad Naturgeograf från Stockholms universitet. Hon har forskat på klimatförändringar och har en stor förståelse hur komplexa system samverkar med varandra.


På Sellén & Filipovic har Meighan börjat arbeta med olika projekt rörande förorenade områden där hon har arbetat både med klorerade alifater och flera PFAS projekt som rör massbalanser i den akvatiska miljön.


Sellén & Filipovic är glada att stärka vår kunskap på förorenade områden men även öppna upp för nya kunskapsområden som klimat och klimatförändringar!


Meighan välkommen till Sellén & Filipovc!


Comments


bottom of page