top of page

PFAS föroreningen rejält utbredd i EU

Updated: Feb 25, 2023

I en ny undersökning har fler än 17 000 områden identifierats vara förorenade med PFAS i EU. En interaktiv karta har tagits fram för att visa vart dessa områden finns.

Genom att bara titta på kartan ser man direkt hur utbrett problemet är lokalt och inom EU. Vi måste hitta lösningar för att begränsa spridning av dessa kemikalier säger Marko Filipovic.

Utdrag ur pressmeddelandet: "Projektet visar att det finns och mer än 2 300 områden där föroreningsnivån är så hög att halterna anses vara hälsofarliga för människor som utsätts för dem. Problemet med föroreningen är att det är extremt dyrt att bli av med dessa kemikalier, när de väl har hittat ut i miljön. Kostnaden för sanering kommer sannolikt att uppgå till tiotals miljarder euro. På flera håll har myndigheterna redan gett upp och beslutat att hålla de giftiga kemikalierna i marken…


PFAS används i många olika branscher, från teflon till scotchgard för att tillverka non-stick, non- stain eller vattentäta produkter. De bryts inte ned i miljön och är väldigt rörliga. PFAS mäts upp i vatten, luft, regn, uttrar och torsk, kokta ägg och i människor. PFAS är kopplat till cancer och infertilitet, bland ett tiotal andra sjukdomar. Det uppskattades att PFAS lägger en börda på mellan 52 och 84 miljarder euro på de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen varje år."

Länk till kartan: foreverpollution.eu


Sellén & Filipovic arbetar aktivt med persistenta miljöföroreningar som PFAS.


Comments


bottom of page