top of page

HISTORISKA MILJÖSKULDER OCH ANSVAR

Updated: Sep 7, 2022


Många av de förorenade områden vi stöter på idag är historiska lämningar av verksamheter som inte längre finns kvar, men där miljöföroreningar med negativa konsekvenser för människor och miljö ändå kvarstår.


Hur löser man ett sådant problem?


För ett av Södermanlands förorenade områden med den högsta riskklassen har SellénMiljö på uppdrag av Strängnäs kommun tagit fram en ansvarsutredning inför åtgärd, och bidragsansökan till Naturvårdsverket.


Arbetet med ansvarsutredningar är oftast koncentrationskrävande där information från många stora rapporter ska vävas samman till en historia, för att avgöra vem som bidragit till miljöskulden. Bland de platser där det inte finns en ansvarig problemägare prioriterar Naturvårdsverket vilka som ska få bidrag till undersökningar och saneringsåtgärder, så att de risker som föroreningarna innebär minskas.


Vad händer när rapporten är klar?


Ansvarsutredningen har skickats till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som efter regional prioritering vidareförmedlar ansökan till Naturvårdsverket för beslut om tilldelning av bidragsmedel.


Har ni behov av författande av ansvarsutredningar? Då kan vi hjälpa er! Nyfiken, skicka ett PM.


留言


bottom of page