top of page

En dag i fält med våra juniorkonsulter

Lång och spännande fältdag med våra juniorkonsulter.


Att vara ute i fält handlar om att vara förberedd på det mesta, vilket kräver stor eftertanke och en avprickad packlista. Men trots alla förberedelser som man själv gör kan oväntade händelser ske, om de inte är farliga sätter de en ordentlig krydda på vardagen.


Under vår första fältdag följde Nik och Magda på ett storslaget äventyr. Vi åkte ut till två nedlagda deponier och utförde miljökontroll. Provtagningen omfattade ytvattenprovtagning i mindre bäckar och diken. Och grundvattenprovtagning med low-flow metodik. Våra juniorkonsulter/praktikanter fick testa ett smörgåsbord av state of the art provtagningsmetoder/undersökningsverktyg.

Och visst stötte vi på några utmaningar, letande av provpunkter i ett område med övervuxen buskage (lite av en Jurassic Park känsla), lappa ihop grundvattenrör som blivit vandaliserade, hopp i dike och bilstrul...


Att möta alla utmaningar som kan inträffa i fält är inget man lär sig på högskolan/universitetet. Men om man är väl förbered då klarar man de flesta av utmaningarna som man ställs inför.


Vi på Sellén & Filipovic är glada och stolta över våra juniorkonsulter/praktikanter. Nu kan de känna sig tryggare med hur provtagning av ytvatten och grundvatten går till. Och att det ofta sker oväntade händelser i fält, vilka oftast kan lösas med lite handlingskraft och en positiv attityd.

Comments


bottom of page