top of page

DET ÄR ROLIGT I FÄLT TROTS KYLAN!I och med att Nyköpings kommun växer skapas också nya parker, då är det viktigt att dessa områden inte innehåller skadliga föroreningar. Här kommer SellénMiljö in i bilden!


I detta projekt utför vi en miljöteknisk markundersökning och hjälper Ramboll och Nyköpings kommun att säkerhetsställa att marken kan exploateras utan att det medför risker för människa och miljö.


Vi arbetar för en bättre miljö!

Comments


bottom of page