top of page

CERTIFIERAD MILJÖPROVTAGARE IGEN!

Updated: Sep 7, 2022Allt högre krav ställs från myndigheter och privata kunder att provtagning utförs på bästa möjliga sätt. För att möta dessa krav har jag återtagit min certifiering för provtagning av jord och grundvatten enligt Nordtests standard.


Nu erbjuder SellénMiljö certifierad provtagning av jord och grundvatten. Men vi erbjuder även uppförande av provtagningsplaner, provtagning och rapportskrivning. Vi tar ert projekt från ax till limpa och säkrar att det prov som tas blir korrekt och sätter standarden för rapporten.


Certifieringen betyder inte bara att SellénMiljö värdesätter kvalitet, utan även att vi vet att bra provtagning ger bättre rapporter.


Undrar ni hur vi kan samarbeta?

Comentarios


bottom of page